Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Ie[g]o M. Ksiedza Stanislavva Karnkovvskiego

Tytuł: Messiasz albo kazania o vpadkv y napravvie rodzaiv lvdzkiego przez przyśćie na świat Pana naszego Jesvsa Christvsa Syna Bożego ; przydane na końcu tegosz auctora Kazanie o dvvoiakim kosciele chrześćijańskim

Miejsce wydania: w Poznaniu

Wydawca: [Wdowa Wolrabowa]

Data wydania: 1597

Opis fizyczny: Folio, k. [6], s. 248, 43

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 6000 PLN