Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Karłowicz, Janl; Kryński, Adam; Niedźwiedzki, Władysław

Tytuł: Słownik języka polskiego ułożony pod redakcją… T. I-VIII

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego. W Drukarni E. Lubowskiego i Ski. W Drukarni „Gazety Handlowej”. W Drukarni Współczesnej

Data wydania: 1900 1927

Opis fizyczny: 26,5 cm, s. XII, [2], 955, [3]; XII, [1], 1089, [1]; XIV, [2], 935; XV, [1], 1036; XV, [1], 827; XVI, 794; XVII, [1], 1161; [4], 744, V-XVIII, [2]

Opis dodatkowy: kompletna czysta edycja w dobrze zachowanych skórzanych oprawach z epoki

Zakupimy za: 1600 PLN