Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Kancyonal To jest, Księgi Psalmow, Hymnow y Piesni Duchownych, Na Chwale Boga w Troycy S. Jedynego, Oyca Syna y Ducha Swietego, Za zgodą wszystkich Zborow Ewangelickich Koronnych, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y Państw do nich należących, z dawniejszych Kancyonałow, Psalterzow y Katechizmow zebrane, y kwoli jednostaynemu używaniu wydane : A teraz znowu przedrukowane.

Miejsce wydania: Gdańsk

Wydawca: Drukował Andrzey Hünefeld

Data wydania: 1646

Opis fizyczny: 4to, k. [8], s. 548, k. [9], s. 549-580, nuty

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 12000 PLN