Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Hylzen, Jan August

Tytuł: Inflanty w dawnych swych, y wielorakich, aż do wieku naszego dziejach, y rewolucyach; z wywodem godności, y starożytności szlachty tameczney, tudziesz praw, y wolności z dawna, y teraz jey służących zebrane, y polskiemu światu do wiadomości w oyczystym języku podane

Miejsce wydania: Wilno

Wydawca: W Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu

Data wydania: 1750

Opis fizyczny: 4to, k. [4], s. 414 ; 57, [1], k. [9] rejestr

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 3300 PLN