Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xiestwa Litewskiego. Wizerunki zebrane i rysowane przez Wojciecha Gersona, objaśnione textem historycznym przez Juliana Bartoszewicza.

Data wydania: -

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Nakładem Adama Dzwonkowskiego i Spółki

Opis fizyczny: 38 cm, k. tekstu 60, tabl. ryc. 27

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 10000 PLN