Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Jozef Alexander Jabłonowski

Tytuł: Heraldica To iest Osada Kleynotow Rycerskich Y wiadomość Znakow Herbownych dotąd w Polszcze nie obiaśniona, Pracą i Wynalazkiem Jozefa Alexandra Xiążęcia Prussów, na Jábłonowie y Lachowcách, Hrabi ná Lisiánce i Zawáłowie, barona ná Podhorcách Jabłonowskiego, stolnika W. X. L. sądowego ziemi Buskiey, Wołpieńskiego, Korsunskiego, Dźwinogrodzkiego, Zagoscskiego, Onyxteńskiego starosty á Rákánciskiego y Łáwáryskiego dzierżawce, Kawalera orderu Rzymskiego, ustáwámi náuki powszechnie przyiętéy okryślona. Inne do tego przydatki rzeczy stárożytnych do domów szlachetnych należących, ná kilká tráktátów podzielone. Powtórnie przedrukowana, poprawiona y przyczyniona

Miejsce wydania: we Lwowie

Wydawca: w drukarni J. K. M. Coll. Soc. Jesu.

Data wydania: 1752

Opis fizyczny: 31 cm ; [5] k., 202, [2] s., 13 k. tabl., [2] k. tabl. złoż.

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2700 PLN