Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Jakub Kazimierz Haur

Tytuł: Oekonomika ziemianska generalna Punktámi Pártikulárnemi, Interrogatoryámi Gospodárskiemi, Práktyka Mieśięczna, Modelluszámi ábo Tabulámi Arithmetycznemi obiaśniona. Pánom Dźiedźicznym, Arendárzom, Oekonomom, Attendęntom, Vrzędnikom, Pisárzom Prowentowym, y wszytkim w pospolitośći Dóbr źiemskich Dozorcom pozyteczna y potrzebna w ktorey znáyduią się dostáteczne w Gospodárstwie Informácye, Przestrogi, Notándá rożne, Remedia wszelkiemu bydłu; osobliwie na Końskie defektá y choroby pomocne, także folwárcznemu drobiu: przytym, Sekreta doświádczone ná wygubienie szkodliwey gádźiny, powietrzney, y wodney. Przez Vrodzonego Jakvba Kaźimierza Havra, Pisárzá y Superintendentá wszelkich intrat Jaśnie W. J. P. Kasztellana Woynickiego, Wielkorządcy Krákowskiego, Drohobyckiego, Złotoryskiego y Barwałdskiego, &c. Starosty. Oekonomiey Sámborskiey, Wielickiey, y Bocheńskiey Kárbáryey Administratorá sporządzona, Dawnym Gospodarzom zá Memoryał, Nowym, zá Instruktarz podáná

Miejsce wydania: w Krakowie

Wydawca: w Drukárni Dźiedź: Krzysztofa Schedla, J. K. M. Typogr. Nakłádem Gerzego Schedla

Data wydania: 1675

Opis fizyczny: folio, k. [7], s. 122, k. [28] (Modelusze arythmetyczne z osobną kartą tytułową).

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 22000 PLN