Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Gwagnin, Aleksander

Tytuł: Kronika Sarmacyey europskiey, w ktorey sie zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tu­dzież też Wielkie Xięstwo Litew­skie, Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarów...

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: Drukarnia Mikołaia Loba

Data wydania: 1611

Opis fizyczny: Folio, s. 24 nlb., 275, 6 nlb.; 4 nlb., 116, 4 nlb.; 4 nlb., 40, 2 nlb, 4 nlb., 61, 3 nlb.; 4 nlb., 30, 2 nlb., 4 nlb., 46, 2 nlb.; 4 nlb., 87, 5 nlb.; 4 nlb., 32, 2 nlb.; 2 nlb., 81, 2 nlb., ca. 170 drzeworytów

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 10000 PLN