Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Maryan Gumowski

Tytuł: Pieczęcie królów polskich: zebrał i opisał i reprod. światłodrukowemi opatrzył...

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: nakładem Towarzystwa Numizmatycznego

Data wydania: 1910

Opis fizyczny: 30 cm, s. 94, k. tabl. LII

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 900 PLN