Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: ułożone przez Karolinę Eleonorę Grebitz; tł. Walentego Szacfajera

Tytuł: Rządna gospodyni we względzie kuchni i śpiżarni: dzieło dla początkuiących gospodyń i dwornic miasteczkowych i wieyskich. T. I-II T. I: Naukę jasną i gruntowną sporządzania, bez wszelkich uprzednich wiadomości, tannych, smakowitych i wabiących oko, rozmaitych gatunków naywybornieyszych potraw, ciast, komputów, kremów, galaret, marynat, marmeladów, soków, gorących i zimnych napoiów i likierów. […] T. II: Zawieraiący naukę o pieczeniu chleba [...]

Miejsce wydania: Wilno

Wydawca: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego

Data wydania: 1838; 1839

Opis fizyczny: 21 cm, s. XXVI, 434 ; s. [4], VIII, 302

Opis dodatkowy: kompletna edycja, kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1750 PLN