Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Gniazdo Cnoty Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt y Panow początek swoy maią

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: Z Drukarniey A. Piotrkowczyka

Data wydania: 1578

Opis fizyczny: 4to, [16], 432, [4], ok. 3500 drzeworytów w tekście

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 20000 PLN