Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Glücksberg, Jan

Tytuł: Przewodnik Warszawski. Część l-sza obeymuie imiona, nazwiska, stopnie, zaszczyty i mieszkania urzędników cywilnych i woyskowych itd. Część ll-ga wymienia nazwiska, mieszkania bankierów, kupców, fabrykantów, rzemieślników, zgoła osób, których adresa publiczności potrzebne bydź mogą. Z dołączeniem kalendarza na rok 1826, planu miasta Warszawy i dwóch rycin. Rok pierwszy.

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Nakładem i drukiem N. Glücksberga

Data wydania: 1826

Opis fizyczny: s. [20], 72, [44], 36, plan Warszawy (litografia rozkł.), tabl. ryc. 2 (litografia rozkł.)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej oprawie wydawniczej

Zakupimy za: 2200 PLN