Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Norwid, Cyprjan

Tytuł: Dzieła Cyprjana Norwida (drobne utwory poetyckie – poematy – utwory dramatyczne – legendy, nowele, gawędy – przekłady – rozprawy wierszem i prozą). Wyd., objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini

Miejsce wydania: Warszawa

Data wydania: 1934

Wydawca: Parnas Polski

Seria: Bibljoteka Poetów Polskich. T. 5

Opis fizyczny: 25 cm, s. XLVIII, 648, tabl. ilustr. 15, faksym. autografów 5 (rozkł.), ilustr. w tekście 25

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej oprawie skórzanej z epoki

Zakupimy za: 260 PLN