Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Dzieje powszechne illustrowane. Na podstawie najnowszych badań i dzieł historycznych oprac. przystępnie [...] pod kierunkiem L. Kubali. [T.1-16].

Data wydania: -

Miejsce wydania: Wiedeń

Wydawca: Nakł. F. Bondego

Opis fizyczny: 4to, każdy tom obj. ca 360 s. z licznymi tabl. i mapami

Opis dodatkowy: kompletna czysta edycja w dobrze zachowanej wartościowej wydawniczej oprawie płóciennej

Zakupimy za: 1800 PLN