Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: przez Łukasza Gornickiego

Tytuł: Dzieie w koronie polskiey za Zygmunta I. y Zygmunta Augusta, aż do śmierci iego, z przytoczeniem niektórych postronnych ciekawośći od roku 1538. aż do roku 1572. Przez Łukasza Gornickiego. Tykocińskiego y Wasiłkowskiego Starostę. Spisane na żądanie wielu, za staraniem Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Franciszka Bielińskiego Marszałka Wielkiego koronnego temi czasy powtornie przedrukowane. Z przydatkiem Pretensyi y Interessow Polski do postronnych Potencyi y tych do Polski

Miejsce wydania: W Warszawie

Wydawca: W Drukárniey Andrzeiá Piotrkowczyká Typográphá J. K. M.

Data wydania: MDCCLIV (1754)

Opis fizyczny: W drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey Coll: XX. Scholarom Piarum Opis fizyczny: 4vo, k. [4], s. 237 [i. e.236], k. złoż. 1 zawierająca Genealogia Familij Kettlerowskiey...

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 700 PLN