Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: [Kołłątaj, Hugo]

Tytuł: Do Stanisława Małachowskiego Referendarza Koronnego o przyszłym Seymie anonyma listów kilka. Cz. 1-4

Cz. I: O podźwignieniu sił kraiowych, od dnia 1 do dnia 24 Sierpnia

Cz. II: O poprawie Rzeczypospolitey, od dnia 7 Paźdź. do dnia 7. List.

Cz. III: O Poprawie Rzeczypospolitey, Od dnia 11. Listop. do dnia 19. Grudnia, Roku 1788

Cz. IV: Prawo Polityczne Narodu Polskiego Czyli Układ Rządu Rzeczypospolitey : Proiekt [...] xięga I

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: w Drukarni Uprzywileiowaney Michała Grölla

Data wydania: 1788 - 1790

Opis fizyczny: 8vo, s. [4], 190, [1] ; s. [4], 255, [1] ; s. [4], 340, [1] ; [2], XXXVII, [1], s. 60, VI, [7-]196

Opis dodatkowy: kompletna edycja, kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2600 PLN