Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Daniłowicz, Ignacy

Tytuł: O Cyganach. Wiadomość historyczna, czytana na posiedzeniu publicznem Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, dnia 30 czerwca 1824 roku, przez... z dodaniem wyrazów i wzorów odmian grammatycznych języka tego narodu

Miejsce wydania: Wilno

Wydawca: W Drukarni A. Marcinowskiego

Data wydania: 1824

Opis fizyczny: 21 cm, s. 116

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1400 PLN