Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Czapski-Hutten, Marian

Tytuł: Historya powszechna konia. T. 1-3 oraz Atlas przedstawiający w LXXV tablicach typy koni rozmaitych krajów i wszystkiego co od najdawniejszych czasów tego przedmiotu dotyczy

Miejsce wydania: Poznań

Wydawca: Księgarnia J. K. Żupańskiego

Data wydania: 1874 - 1876

Opis fizyczny: 25 cm, s. VIII, [2], 430, tabl. fot 1; [2], II, 535, [1], tabl. fot. 1; [4], 263, [1], tabl. fot. 1; Atlas: k. tyt., tabl. ryc. 76.

Opis dodatkowy: kompletna edycja, kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanych skórzanych oprawach z epoki

Zakupimy za: 23000 PLN