Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: -

Tytuł: Ciekawe doświadczenia gospodarskie w poznawaniu lat, mocy, zdrowia, y w leczeniu wszelkich defektow konskich różnych innych bydląt y domowego ptastwa. Oraz sposoby rozmnożenia y łatwego utuczenia onych; tudzież różne experyencye ciekawe y arcy-potrzebne względem szczepienia, zasiewania, wędzenia, marynowania, y konserwy długiey wszelakich fruktow, y jarzyn ogrodowych, &c. &c. z różnych Autorow zebrane y wydane we Lwowie Roku 1740

Miejsce wydania: Wilno

Wydawca: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Data wydania: 1777

Opis fizyczny: 8vo, k. [1], s. 231, s. [17] rejestru

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2500 PLN