Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego

Tytuł: Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Swiat cały, niebo, y ziemie, y co na nich iest, w trudnych kwestyach y praktyce, iemuż ułatwiająca

Data wydania: 1743

Miejsce wydania: Lublin

Wydawca: W drukarni Lubelskiey Societatis Jesu

Opis fizyczny: 4to, k. [284]

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1800 pln