Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Bończa-Tomaszewski, Wiesław
Tytuł: Kodeks orderowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy orderów, odznaczeń, medali i odznak. Zatwierdzony do użytku przez Min. Spraw Zagr. i Min. Spraw Wojsk.

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Gł. Księg. Wojsk.

Data wydania: 1939

Opis fizyczny: 16mo, s. 750, XXVIII, tabl. 44.

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej płóciennej oprawie wydawniczej

Zakupimy za: 1600 PLN