Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Boleslavivsz Boleslaviusz Boleslavius Bolesławiusz, Klemens

Tytuł: Przeraźliwe echo trąby ostateczney, abo cztery rzeczy ostátnie, człowieka czekaiące. Przez X. Klemensa Boleslavivsza Zakonu S. Franciszka strictioris obseruantiae reformatá prowincyey Wielko-Polskiey, S. T. lectorá y diffinitora. Rytmem polskim rzetelnie w chrześćiáńskich uszách odnowione wszystkim ludziom na postrach y zbawienie teraz na żądanie wielu Bogoboynych ludzi z dokładem po trzecie przedrukowane

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: w Drukarni Mikołaja Alex. Sche dla J. K. M. Ordynar. typ. R. P.

Data wydania: 1695

Opis fizyczny: 8vo, k. [3], s. 213

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 800 PLN