Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacinskiego przekładu starego, w Kościele Powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc [...] przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca [...] wydane w Krakowie 1599, teraz [...] przedrukowane.

Miejsce wydania: W Wrocławiu

Wydawca: W Drukarni Akademickiey Coll. Soc. Iesu

Data wydania: 1740

Opis fizyczny: 8vo, s. [14], 1318, 440, [70], frontispis w miedziorycie.

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 1700 PLN