Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu, na pol­ski ięzyk, z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześcijańskiego powssechnego przyięthey, nowo wyłożona

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: Drukarnia Szarffenbergerów

Data wydania: 1561

Opis fizyczny: Folio, k. 584 nlb., drzeworyty w tekście

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epokii

Zakupimy za: 25000 PLN