Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, według ła­cińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ię­zyk znowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętey po­wszechney przeciw kacerztwom tych czasów należących. Przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca.

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: Ks. Arcybp. Gnieźnieński

Data wydania: 1599

Opis fizyczny: Folio, k. 18 nlb., s. 1479, k. 25 nlb. - Reiestr

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej zdobionej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 20000 PLN