Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Bartoszewicz, Julian

Tytuł: Królowie polscy, wizerunki zebrane i rysowane przez Alexandra Lessera, objaśnione tekstem historycznym przez...

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Zakład Artystyczno-Litograficzny, Adolf Pecq & Соmр.

Data wydania: 1860

Opis fizyczny: 37 cm, frontispis (chromolitografia), [10], 8, [106], tabl. ryc. 44 (litografie), tabl. map 1

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej wydawniczej oprawie półskórzanej

Zakupimy za: 6000 PLN