Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Bandtkie, Jerzy Samuel

Tytuł: Historya drukarn w Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem jako i w kraiach zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły. T. I-III

Miejsce wydania: Kraków

Wydawca: Drukarnia Józefa Mateckiego

Data wydania: 1826

Opis fizyczny: 19 cm, s. XXXII, 448 ; s. 352 ; s. 299, [1], err.

Opis dodatkowy: kompletny czyste tomy w dobrze zachowanej skórzanej oprawie

Zakupimy za: 1100 PLN