Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz

Tytuł: Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez... Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F. K. Martynowskiego. T. 1-4

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: Nakład i druk S. Orgelbranda Synów

Data wydania: 1885 - 1887

Opis fizyczny: 20 cm, s. VIII, 888, VIII; 985, X; 535, [1], VIII + 296, III, II, XXI; 876, XIII, 1 mapa  (litografia kolor.), wizerunki herbów w tekście (drzeworyty)

Opis dodatkowy: kompletna edycja, kompletne czyste egzemplarze w dobrze zachowanej skórzanej oprawie z epoki

Zakupimy za: 2200 PLN