Szczególnie poszukiwane książki

 

Autor: -

Tytuł: Bajeczki i wierszyki dla małych dzieci z licznemi obrazkami

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: M. Arct

Data wydania: 1901

Opis fizyczny: 18 cm, s. 80, IV (drzeworyty sztorcowe w tekście)

Opis dodatkowy: kompletny czysty egzemplarz w dobrze zachowanej oprawie wydawniczej płóciennej

Zakupimy za: 900 PLN