Szczególnie poszukiwane książki

 

Tytuł: Album Kajetana Wincentego Kielisińskiego

Miejsce wydania: Poznań

Wydawca: Księgarnia J. K. Żupańskiego

Data wydania: 1853

Opis fizyczny: 27 cm, [6], tabl. ryc. 27 (222 akwaforty) + tabl. ryc. 9 (23 akwaforty)

Opis dodatkowy: kompletny egzemplarz z zachowanym „Poszytem Dodatkowym” w dobrze zachowanej broszurowej oprawie wydawniczej

Zakupimy za: 12000 PLN